Социална политика

Тема социална политика съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • делегирани държавни социални дейности;
  • безработица;
  • влияние на коронавируса върху пазара на труда

Зависимост между резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас/ ДЗИ и коефициента на безработица по общини

Набор от данни: Резултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по БЕЛРезултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по математикаРезултати от държавните зрелостни изпити по БЕЛ
Година: 2019, майска сесия