Безработица по области по данни на Агенцията по заетостта

Безработица по области по данни на Агенцията по заетостта: 2017 г. - 2022 г.

Област: