Брой на децата от 0 до 17 години, за които се полагат институционални грижи, на 10 000 души от населението

Държавите-членки на Европейския регион на СЗО приеха Европейската стратегия за детско и юношеско здраве и развитие 2015-2020 г. Нейната цел е да подкрепи държавите-членки в разработването на стратегии и политики за намаляване на тежестта на болестите, които могат да бъдат избегнати, уврежданията и смъртността на децата и юношите, както и те да постигнат пълния си потенциал и развитие.

Данните, представени тук, са събрани от Програмата за здраве на децата и юношите към Отдела за незаразни болести и насърчаване на здравето през целия живот, Регионален офис на Световната здравна организация за Европа.

Данните са към 2016 г.

 
 
Държава Брой на децата на 10 000 души от населението
Армения 9.42
Австрия 53.44
Азербайджан 40.62
Беларус 59.73
България 10.42
Хърватия 9.86
Чехия 47.91
Дания 89.32
Естония 35.68
Финландия 99.26
Грузия 1.13
Германия 150.2
Унгария 134.65
Ирландия 52.99
Израел 38.9
Латвия 41.5
Литва 62.82
Люксембург 116.94
Малта 67.58
Северна Македония 8.11
Полша 28.42
Португалия 46.7
Република Молдова 18.47
Румъния 54.33
Сърбия 6.22
Словакия 51.94
Испания 39.15
Швеция 105.81
Украйна 96.11
Великобритания 5.54