Дял на отпадналите I-VIII клас в градски и селски райони по региони за планиране 2012/13 - 2017/18

Дял на отпадналите I-VIII клас в градски и селски райони по региони 

Легенда
градски район
селски район
Напуснали: 0% до 5.5%
Набор от данни: