Образование

Тема образование съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • брой училища и ученици в България;
  • резултати от държавните зрелостни изпити;
  • резултати от националното външно оценяване след 7 клас;
  • иновативни училища;
  • българските неделни училища по света;
  • дял на преждевременно отпадналите от образованието