Деца в резидентна грижа

Източник: Глобална база данни на УНИЦЕФ, 2023 г., базирана на национални проучвания и административни документи за социални услуги

Брой на децата на възраст 0-17 години в резидентна грижа на 10 000. Грижата от резидентен тип се дефинира в Насоките за алтернативна грижа за деца (параграф 29 (c) iv) като: „грижа, предоставена във всяка извънсемейна групова среда, като безопасни места за спешна помощ, транзитни центрове при спешни ситуации , и всички други заведения за краткосрочни и дългосрочни грижи, включително групови домове. Това включва „сиропиталища“ и малки групови домове.

Данните са за 2021 г. с изключение на: Австрия, Дания, Ирландия, Малта (2010 г.), Естония, Германия (2012 г.), Украйна (2020 г.) и Гърция (2022 г.).

 
 
Държава Брой на децата на 10 000 от населението
Albania 9.38
Armenia 15.18
Austria 41.02
Azerbaijan 44.68
Belarus 29.48
Bosnia and Herzegovina 15.80
Bulgaria 18.74
Croatia 20.34
Denmark 55.36
Estonia 36.84
Georgia 5.45
Germany 42.88
Greece 18.98
Hungary 34.09
Ireland 5.17
Kazakhstan 17.32
Latvia 31.61
Lithuania 29.25
Malta 28.39
Montenegro 7.84
North Macedonia 2.23
Poland 20.65
Romania 28.91
Serbia 4.42
Slovakia 48.02
Slovenia 10.32
Ukraine 65.10
United Kingdom 6.69