DataCare - профили по държави

Проектът DataCare е инициатива на Eurochild, подкрепена от UNICEF, която започва през март 2020 г.

В допълнение на извършването на преглед на положението на децата в алтернативни грижи в Европа, този проект има за цел да информира усилията на ЕС за съгласуване на сравними показатели и референтни стойности за наблюдение на напредъка в реформите за закрила на детето в цяла Европа.

Екипът на DataCare анализира данни за деца в алтернативни грижи за всяка държава в ЕС и Обединеното кралство, за да картографира как държавите-членки на ЕС и Обединеното кралство в момента събират данни за положението на децата в алтернативни грижи.

 
 
Държава Formal familybased care Residential care
Австрия 0.40 0.60
Белгия 0.58 0.42
България 0.65 0.35
Хърватия 0.62 0.25
Кипър 0.35 0.65
Чехия 0.72 0.28
Дания 0.66 0.33
Естония 0.83 0.11
Финландия 0.52 0.47
Франция 0.54 0.32
Германия 0.47 0.53
Гърция 0.16 0.84
Унгария 0.70 0.30
Ирландия 0.91 0.09
Италия 0.52 0.48
Латвия 0.74 0.26
Литва 0.47 0.33
Люксембург 0.43 0.57
Малта 0.95 0.05
Холандия 0.52 0.48
Полша 0.58 0.36
Португалия 0.02 0.95
Румъния 0.62 0.37
Словакия 0.62 0.38
Словения 0.58 0.42
Швеция 0.74 0.22
Испания 0.44 0.52