Показатели за социално подпомагане на АЗ

Източник: Отчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г.

 
 
Година Общ брой на децата които ползват социални услуги в общността включително и от резидентен тип Общ брой функциониращи социални услуги за деца Капацитет на функциониращи социални услуги за деца (потребители) Брой на постъпилите сигнали за деца в риск в отделите „Закрила на детето” Нови случаи на превенция на изоставянето по които е открита работа от началото на календарната година Успешно приключили случаи по превенция на изоставянето
2016 13877 605 13462 35103 4268 4056
2017 14079 612 13624 33361 3186 2185
2018 14832 620 14052 34201 2703 1773
2019 14459 630 14459 33390 2854 2703
2020 14768 634 14593 30322 3781 2786
2021 14700 339 11198 32106 3864 2907
2022 15859 351 11719 33374 3708 3103