Делегирани държавни социални дейности по общини

Делегирани държавни социални дейности по общини към февруари 2021 и февруари 2020 г. по данни на общините, публикувани в Портала за отворени данни на Република България.