Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

pyramid

Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълни от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Повече информация за проекта можете да намерите на страницата на Фондация Център за имиграция и интеграция.

Книжка "Портал за данни"

В Портала за данни суровата информация е трансформирана в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира.

Файл: Книжка "Портал за данни"

Покана за онлайн представяне на анализ на резултатите на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

ec-esf

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

 

ec-esf

 

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

За проекта

Порталът за данни на Центъра за имиграция и интеграция е създаден в рамките на проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)", който се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Главна цел

Използване на иновативния граждански потенциал в полза на повишена откритост на управлението

Финансиране

Програма: ЕСФ, ОП Добро управление