Покана за онлайн представяне на анализ на резултатите на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

ec-esf

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

Порталът за данни е направен като инструмент, който да подпомогне организациите от гражданския сектор, работещи в областите образование, здравеопазване и социални дейности, да се ориентират по-добре за своите решения. Ще ви представим какво ни казват данните за развитието на ситуацията в тези области,  къде се коренят проблемите и какви са възможните решения.

Порталът за данни е създаден в рамките на проект „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)” с финансовата помощ на Оперативна програма „Добро управление“.

Моля да заявите своето участие на електронен адрес ptsoneva@gateway.bg, за да получите код за достъп до виртуалната стая https://bbb.gateway.bg/b/7wr-cqk-tff по електронна поща. Уебинарът ще бъде отворен за проба на 23 ноември, понеделник от 15:00 до 16:00 ч. Всички регистрирани ще получат кода си за достъп в понеделник сутрин. Регистриралите се за участие по-късно ще получат кода си непосредствено преди началото.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  Проект „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)“,  договор №.BG05SFOP001-2.009-0102-C01/ 27.12.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.