Електронни услуги близо до гражданите

Концепция за изработване на видео инструкция

Концепции за изработване на три формата на комуникационни средства за повишаване използването на електронни административни услуги - експериментално прилагане.

Представяне на резултатите от първи етап по проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Приключи първи етап от проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите". Проектът се изпълнява от Фондация “Център за имиграция и интеграция” в партньорство с Фондация “Център за модернизиране на политики” и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

Комуникация по проект “Приближаване на електронните услуги до гражданите” - плакат

Плакат, представящ целите на проекта “Приближаване на електронните услуги до гражданите”. Проектът се изпълнява от Фондация “Център за имиграция и интеграция” в партньорство с Фондация “Център за модернизиране на политики” и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

pic

 

 

Проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Центърът за имиграция и интеграция (ЦИИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) започва изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.