Концепция за изработване на подкаст

pic

Концепции за изработване на три формата на комуникационни средства за повишаване използването на електронни административни услуги - експериментално прилагане.

Файлове