Civic Hacking

Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Книжка "Портал за данни"

В Портала за данни суровата информация е трансформирана в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира.

Файл: Книжка "Портал за данни"

Представяне на резултатите от Портала за данни

На 24 ноември екипът ни представи резултатите от Портала за данни чрез онлайн събитие.

В проведената дискусия взеха участие представители на различни дирекции на МОН, Дружеството за ООН в България, Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (Cermes) и др.

Покана за онлайн представяне на анализ на резултатите на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

ec-esf

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

 

ec-esf

 

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.