Публичност

Политика за околната среда

Екипът на Центъра за имиграция и интеграция е запознат със заключенията на науката и приема, че човешката дейност в много свои аспекти вреди на екосистемите, климата и общественото здраве. Ние сме поели ангажимента да намаляваме влиянието на нашата дейност върху околната среда и да насърчаваме отговорно отношение от страна на всички членове на организацията и на нейните доставчици.