Книжка "Портал за данни"

data booklet

В Портала за данни суровата информация е трансформирана в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира.

Файл: Книжка "Портал за данни"