Civic hacking initiative

pyramid

A Civic Hacking Initiative is being implemented by the Foundation Centre Immigration and Integration in partnership with the Foundation Centre for Policy Modernisation.

More about the project is available on Foundation Centre Immigration and Integration website.

Книжка "Портал за данни"

В Портала за данни суровата информация е трансформирана в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира.

Файл: Книжка "Портал за данни"

Представяне на резултатите от Портала за данни

На 24 ноември екипът ни представи резултатите от Портала за данни чрез онлайн събитие.

В проведената дискусия взеха участие представители на различни дирекции на МОН, Дружеството за ООН в България, Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (Cermes) и др.

Покана за онлайн представяне на анализ на резултатите на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

ec-esf

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

 

ec-esf

 

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

About us

The data portal of the Immigration and Integration Center was created within the project "Civic IT Hacking Initiative", which is implemented by the Immigration and Integration Center in partnership with the Foundation Centre for Policy Modernization.

Primary objective

Utilising the innovative civic potential for the benefit of increased openness of government.

Financing

Programme: ESF, OP Good Governance