Civic hacking initiative

pyramid

A Civic Hacking Initiative is being implemented by the Foundation Centre Immigration and Integration in partnership with the Foundation Centre for Policy Modernisation.

More about the project is available on Foundation Centre Immigration and Integration website.

Книжка "Портал за данни"

В Портала за данни суровата информация е трансформирана в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира.

Файл: Книжка "Портал за данни"

Покана за онлайн представяне на анализ на резултатите на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

ec-esf

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11:00 ч.

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

 

ec-esf

 

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

За проекта

Порталът за данни на Центъра за имиграция и интеграция е създаден в рамките на проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)", който се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Главна цел

Използване на иновативния граждански потенциал в полза на повишена откритост на управлението

Финансиране

Програма: ЕСФ, ОП Добро управление