Здравеопазване

Тема здравеопазване съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • пандемията от COVID 19 в България и в световен мащаб;
  • ваксиниране срещу COVID 19

Фактори, свързани с готовността на гражданите за ваксиниране срещу COVID-19

​​​​​България е на последно място в Европа по дял на ваксинираните срещу COVID-19.  Представените данни (43-та седмица) проверяват дали това поведение е обвързано с обществените нагласи и възприятия за управлението и ако да, по какъв начин. За целта е използван метода на корелация.

Ваксинирането срещу грип в ЕС

Визуализация на данни от портала на Европейския център за предотвратяване и контрол на болестите. Данните за България (до сезон 2016-17) са от Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., а оценките/ прогнозите за сезони 2019-20 и 2020-21 - от публикации в медиите.

Повече за данните от брифингите на Националния оперативен щаб за COVID-19

Националният оперативен щаб е създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България. Данните за неговата работа се обявяват в социален профил на ВМА и в повечето медии. От началото на юни 2020 г. данните се публикуват дневно в ИС coronavirus.bg.