Информационно табло: Склонност за ваксиниране срещу COVID-19

Дял на положителните и условно положителните отговори от различни изследвания. Изберете графика за повече детайли.
ОК: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.