Смъртност по седмици и смъртност с COVID-19

Смъртност над средната по области

Изберете област:
 

Смъртност над средната и смъртност с Covid-19 по държави

Държава:
 

Месечна смъртност над средната и смъртност с Covid-19 по държави

Държава:
 

Разликата на починалите през избрана седмица на 2020 г. и избрана референтна година или средно за период дава колко "в повече" от "нормалното" са те. Предоставяме сравнение с починалите от COVID-19 през съответната седмица.

Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за смъртност в България по седмици (1). Данните за 2020 г. и 2021 г. са предварителни (2).

Единният информационен портал, coronavirus.bg, публикува дневни данни за смъртността от COVID-19, които обобщаваме до седмични (3).

(1) Номерата на седмиците следват международен стандарт (ISO 8601). Това означава следните периоди по години: 2015 (29.12.2014 - 3.1.2016), 2016 (4.1.2016 - 1.1.2017), 2017 (2.1.2017 - 31.12.2017), 2018 (1.1.2018 - 30.12.2018), 2019 (31.12.2018 - 29.12.2019), 2020 (30.12.2019 - 3.01.2021). В повечето години няма 53-та седмица за разлика от 2020 г. В този случай за сравнение се използва средното на стойностите през 1-ва и 52-ра седмици.

(2) Данните за 2020 г. са предварителни. При използването им трябва да се има предвид, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт или броят на смъртните случаи през седмиците на 2020 г. ще се променя при всяко следващо генериране на тази справка от НСИ.

(3) Данните от понеделник до неделя се обявяват към 00:00 ч. от вторник до следващия понеделник.