Ваксинирането срещу грип в ЕС

Вид данни:
Визуализация на данни от портала на Европейския център за предотвратяване и контрол на болестите (ECDC) (1). Данните за България (до сезон 2016-17) са от Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., а оценките/ прогнозите за сезони 2019-20 и 2020-21 - от публикации в медиите (2).

Поставете мишката върху графиката, за да видите ранкиране за съответния сезон. При движение на мишката се виждат промените по сезони. 

Дози ваксини - % от населението за всички възрастови групи

Графиката включва държави, за които данните покриват поне половината сезони за периода.

 

Дял (%) ваксинирани от целевата група на Националната програма - възрастни, навършили 65 г.

 

(1) Данните са обобщени от няколко публикации: доклади за сезони 2007-08 до 2014-15 и сезони 2015-16 до 2017-18.

(2) Данните са обобщени от няколко публикации: доклади за Информация за ваксини за 65+, предоставена от НЗОК на ДВ , информация от в-к Капитал и в-к Труд.

Какво трябва да знаем за ваксините