Повече за данните от брифингите на Националния оперативен щаб за COVID-19

Националният оперативен щаб е създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България. Данните за неговата работа се обявяват в социален профил на ВМА и в повечето медии.

Общият брой случаи се обявява на страница на сайта на МЗ.

Разпределението по области е ориентировъчно и се стреми да съответства на обявеното в социалния профил на ВМА и в новините на МЗ. От 05.06.2020 г. данните се публикуват на https://coronavirus.bg/bg/statistika. За денонощието от 04.06.2020 г. 08:00 ч. до 05.06.2020 г. 08:00 ч. са обявени 34 случая, но се налагат следните корекции, които съответстват на 42 случая (8 случая разлика): Благоевград: +12, Бургас: +1, Варна: -2, Видин: -1, Враца: -3, Добрич: +1, Кюстендил: +3, Ловеч: +2, Пазарджик: +12, Перник: +14, Плевен: +2, Пловдив: +5, Разград: +3, Русе: -2, Силистра: -1, Сливен: +2, София: +81, София (столица): -91, Хасково: +1, Ямбол: +3.

Данните за изследваните проби са обявявани на брифингите на Щаба само в част от дните. Липсват данни за 28 дати между 07.03 до 28.04.2020 включително. Има известно разминаване с  обявените изследвани проби към 28.04.2020 г. (45 208) и обявените дневни данни по дни след това, като липсват тези за 29.04. (1 156), както и данни за още 1180 изследвани проби.

Към 21.04.2020 г. на брифинга на НОЩ е заявен наличен капацитет за 7 000 PCR изследвания на седмица.

Към 05.04.2020 МЗ посочва 15899 проби. Още по темата може да бъде намерено в медии, изискали и получили информация от Министерство на здравеопазването.

От 06.04.2020 функционира платформа LabTestCovid19 за въвеждане на тестове извършени в България на хора за тестване на Коронавирус SARS CoV2 (COVID-19). Към 18.04.2020 г. системата приема данни от бързи тестове за антитела и от PCR тестове и в нея участват 16 лаборатории, но все още не участват основните лаборатории, извършващи PCR-RT тестове.

На брифинга на НОЩ на 02.06.2020 г. е съобщено за над 60 000 изследвани проби PCR-RT при актуална стойност на всички обявени изследвани проби на тази дата от 82 914. 

Броят на хоспитализираните и хората в интензивно отделение е добавен след 28.03, от когато се публикуват в социалния профил на ВМА.

Времето на удвояване (на положителните случаи) към избрана дата се пресмята на основа на експоненциална тенденция за последните седем дни към тази дата (включително).

Изследвани проби от 27.02 до 16.03.2020 г. по лаборатории

В началната фаза на проследяване бяха обявявани потвърдените случаи по лаборатории. Данните са представени на следващата графика.