Сравнение на развитието на COVID-19 в света

Вид данни:
Географски обхват:
Начало на графиките:

Визуализация на данни от портала на Европейския център за предотвратяване и контрол на болестите (ECDC) (1).

Усреднените стойности представят по-ясна картина на развитието на процесите тъй като изглаждат разликите в дневното отчитане на случаи в различните дни от седмицата. Нулеви стойности (особено за последните дни) могат да съответстват на забавяне в докладването/ агрегирането на данни; отрицателни стойности - на корекции в реда данни за избрана държава, например Люксембург.

Поставете мишката върху графиката за да видите ранкиране за съответния ден. При движение на мишката се виждат промените в ранкирането. 

Лабораторно потвърдени случаи:

Графика с развитието на кумулативния/ усреднения брой на случаи за избран период (7/14) дни.

 

Смъртни случаи:

Графика с развитието на кумулативния/ усреднения брой на смърни случаи за избран период (7/14) дни.

 

(1) След 14.12.2020 г. ECDC премина на седмично събиране на данни.