Справочник

Предстоящо: Електронно ръководство за насърчаване използването на електронни административни услуги

4. Какво трябва да имаме предвид, когато планираме комуникация за популяризиране на електронните услуги

Общите изводи от прилагането на експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги, които биха били от полза за институциите при планиране на бъдещи действия, са:

 • Хората, които ползват електронни административни услуги, изразяват много високо одобрение за тях. Това подсказва, че веднъж убедени да преминат към онлайн варианта, те предпочитат да използват него вместо услугата на гише. С други думи, за разлика от практиката в други държави преминаването към електронните в България е устойчиво.

3. Технически характеристики

Видео инструкция

Готовата видео инструкция представлява видео файл, който е създаден в подходящ за качване в Интернет формат, например MP4, OGG video, WEBM. Видео инструкцията трябва да бъде достъпна за потребителите чрез качване в институционален уеб сайт или чрез качване в профил на сайт за видеосподеляне, например Youtube, и споделяне в институционален сайт.

2. Избор на услуги за целите на комуникацията

Изборът на услуги за експериментално прилагане на трите формата се ръководеше от следните основания – широко използване, актуалност (в момента има завишен интерес към услугата), да бъдат представителни за различните начини на използване (с код за достъп, с електронен подпис), предоставяне от различни администрации (централна, общинска), обхванати са ЕАУ с различни нива (II-IV).

1. Насоки за използване на трите представени формата

Тази част от справочника използва резултатите от експериментално прилагане на три формата за комуникация с потребителите по повод на електронните административни услуги: видео инструкция, подкаст и симулация.

Видео инструкцията е много харесван от потребителите формат и предпочитан начин да научиш как се прави нещо, включително как се получава административна услуга в електронен формат. Хората предпочитат този начин, защото показва нагледно всички стъпки, които трябва да бъдат изпълнени. 

2. Подкаст

Предимства на аудио подкаста:

 • може да се използва в множество различни ситуации, включително докато правиш нещо друго;

 • може да чуеш обясненията колкото пъти е необходимо;

 • осигурява възможност да слушаш инструкциите и едновременно с това да изпълняваш необходимите действия;

 • може да се използва от различни устройства.

1. Видео инструкция

Предимства на видео инструкцията:

 • поставя ползвателя в реална ситуация;

 • подходяща е за хора на всякаква възраст и с всякакви способности;

 • има насърчаващ ефект;

 • подпомага разбирането, като показва нагледно действията, които трябва да бъдат извършени;

 • може да се използва от различни устройства.

Част 5: Практически примери и аудиовизуални ресурси

Тук са представени три практически примера за средства за комуникация с гражданите по темата електронни административни услуги с техните специфични характеристики.

Въз основа на предварително проучване на методи и инструменти, предназначени за  оказване на съдействие на потребители на услуги онлайн, бяха избрани три метода – видео инструкция, аудио подкаст и симулация - по следните критерии:

 • Популярност сред потребителите

2. Радиото като социална медиа – достигане до по-изолирани групи

Радиото е първата социална медиа за излъчване на информация и разказване на истории. Също като социалните медии, то има предимството да предоставя информация в реално време и излъчва 24 часа в денонощието.

Може ли радиото да има предимства пред социалните медии в днешно време? Определено. Ето някои от тях:

 • Достига до целевата аудитория без негативи като неяснотата кой има достъп до личната ти информация и как я използва. Радиото е ненатрапчиво и се контролира от ползвателя.