Приближаване на електронните услуги до гражданите

Центърът за имиграция и интеграция (ЦИИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) реализират инициативата Приближаване на електронните услуги до гражданите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е да допринесе за увеличаване на ползването на електронните административни услуги и повишена информираност на гражданите за тях, като подпомогне институциите с качествена и проверена информация и методика. Изпълнението включва проучване на бариерите пред използването на електронни административни услуги (ЕАУ) и осигуряване на инструмент за активиране на използването им.

Повече информация за проекта можете да прочетете на страницата на ЦИИ.