Експериментална симулация за заявяване на електронна услуга

Това е експериментална симулация за електронна услуга "Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас". Симулация ви дава възможност да преминете последователно през всички стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да подадете успешно заявлението по електронен път.
Попълването и изпращането на формуляра не представлява реално заявяване на електронна услуга. Въведените от вас данни, не се събират и обработват.

Този формат не е инициатива на Агенцията за социално подпомагане и не ангажира институцията по никакъв начин.