Социална политика

Тема социална политика съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • делегирани държавни социални дейности;
  • безработица;
  • влияние на коронавируса върху пазара на труда.

Деца в резидентна грижа

Брой на децата на възраст 0-17 години в резидентна грижа на 10 000. Данните са за 2021 г. с изключение на няколко държави.

Брой на децата от 0 до 17 години, за които се полагат институционални грижи, на 10 000 души от населението

Данните, представени тук, са събрани от Програмата за здраве на децата и юношите към Отдела за незаразни болести и насърчаване на здравето през целия живот, Регионален офис на Световната здравна организация за Европа. Данните са към 2016 г.

DataCare - профили по държави

Екипът на DataCare анализира данни за деца в алтернативни грижи за всяка държава в ЕС и Обединеното кралство, за да картографира как държавите-членки на ЕС и Обединеното кралство в момента събират данни за положението на децата в алтернативни грижи.

Зависимост между резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас/ ДЗИ и коефициента на безработица по общини

Набор от данни: Резултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по БЕЛРезултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по математикаРезултати от държавните зрелостни изпити по БЕЛ
Година: 2019, майска сесия