Образование

Институции в системата на предучилищното и училищното образование: 2015, 2017, 2018 г.

Източник

Сайт на МОН, Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“:

Зависимост между резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас/ ДЗИ и коефициента на безработица по общини

Набор от данни: Резултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по БЕЛРезултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по математикаРезултати от държавните зрелостни изпити по БЕЛ
Година: 2019, майска сесия