Конституционен модел на съдебната система

Публична дискусия на предложените конституционни модели

pic

На 30 юни 2022 г., четвъртък, в залата на Съюза на юристите партньорите по проекта ЦМП и ЦИИ проведоха публично обсъждане на проекто-модели на съдебната власт, резултат от дейностите на проекта "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи".

Публично обсъждане на референти модели на съдебната власт

pic

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, на 30 юни 2022 г. от 11 часа, ще се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната власт.

Он-лайн интерактивен архив на развитието на Конституцията на Република България

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е създаден он-лайн интерактивен архив на развитието на КРБ с улеснен достъп.

Доклад анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия.“

Доклад – анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г.

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г.“

Плакат

Плакат, представящ целите и очакваните резултати от проекта “Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи” се изпълнява от Фондация “Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация “Център за имиграция и интеграция” с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП Добро управление.

Създадена е база данни с документи и архиви в „Гражданската платформа за проследяване и оценка на Съдебната система“ на www.betterjustice.bg

Проект "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

ec

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ).