Плакат - конституцията през годините

Как е изглеждала Конституцията – върховен и основен закон на Република България – през годините

плакат2