Цифрови доброволци

Оценка на доброволческата акция

Целта на доброволческата акция беше да повиши информираността и интереса на местните жители към електронните общински административни услуги чрез формиране на група доброволци, които да показват е-услугите на хората на място. Доброволческата акция беше проведена в периода октомври – декември 2023 г. в села на територията на община Радомир. Доброволците оказаха съдействие на жителите на селата да се запознаят с възможностите, които им предоставят е-услугите, да изпробват употребата им и да се уверят в техните предимства.

Наръчник за доброволци

Задачата на доброволците е да показват на хората на място как се използват е-услугите. Те ще оказват съдействие на жителите на селата в община Радомир.

Наръчникът предоставя указания за демонстрация и обучение за използването на електронни административни услуги.

 

------------------

Документален преглед на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави

Документален преглед на изследвания на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави, за поставяне на проучването от качествен тип, предмет на Дейност 2 от проекта, в контекст.

 

------------------

Проведе се онлайн представяне на резултатите от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

На 13 февруари от 11:00 часа бяха представени резултатите от проведеното проучване за най-често използваните услуги в община Радомир. По време на онлайн събитието г-жа Трифонова от Центъра за имиграция и интеграция даде примери как може да се подобри предоставянето на електронни административни услуги и какви пречки екипът е идентифицирал по време на проведеното проучване.

Резултати от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

Резултати от проведеното проучване можете да разгледате в презентацията.

Аналитичен доклад за ползване на електронни административни услуги от гражданите

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Комуникация по проект "Цифрови доброволци" - плакат

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Проектът се изпълнява от Фондация Арт Инициативи в партньорство с Фондация "Център за имиграция и интеграция" и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".