Здравеопазване

Фактори, свързани с готовността на гражданите за ваксиниране срещу COVID-19

​​​​​България е на последно място в Европа по дял на ваксинираните срещу COVID-19.  Представените данни (43-та седмица) проверяват дали това поведение е обвързано с обществените нагласи и възприятия за управлението и ако да, по какъв начин. За целта е използван метода на корелация.

Ваксинирането срещу грип в ЕС

Визуализация на данни от портала на Европейския център за предотвратяване и контрол на болестите. Данните за България (до сезон 2016-17) са от Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., а оценките/ прогнозите за сезони 2019-20 и 2020-21 - от публикации в медиите.