Цифрови доброволци

Документален преглед на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави

Документален преглед на изследвания на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави, за поставяне на проучването от качествен тип, предмет на Дейност 2 от проекта.

Проведе се онлайн представяне на резултатите от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

На 13 февруари от 11:00 часа бяха представени резултатите от проведеното проучване за най-често използваните услуги в община Радомир. По време на онлайн събитието г-жа Трифонова от Центъра за имиграция и интеграция даде примери как може да се подобри предоставянето на електронни административни услуги и какви пречки екипът е идентифицирал по време на проведеното проучване.

Резултати от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

Резултати от проведеното проучване можете да разгледате в презентацията.

Аналитичен доклад за ползване на електронни административни услуги от гражданите

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Комуникация по проект "Цифрови доброволци" - плакат

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Проектът се изпълнява от Фондация Арт Инициативи в партньорство с Фондация "Център за имиграция и интеграция" и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

 

Проект „Цифрови доброволци“

ЦИИ в партньорство с Фондация Арт Инициативи започва изпълнението на проект „Цифрови доброволци“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.