Образование

Тема образование съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • брой училища и ученици в България;
  • резултати от държавните зрелостни изпити;
  • резултати от националното външно оценяване след 7 клас;
  • иновативни училища;
  • българските неделни училища по света;
  • дял на преждевременно отпадналите от образованието

Зависимост между резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас/ ДЗИ и коефициента на безработица по общини

Набор от данни: Резултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по БЕЛРезултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по математикаРезултати от държавните зрелостни изпити по БЕЛ
Година: 2019, майска сесия