Брой учащи в български неделни училища

Данните за броя учащи в български неделни училища по света са от сайта на Министерство на образованието и науката.

Поставете мишката върху избрана държава за да видите динамиката за нея по години.

Натиснете бутона "Пусни" за да видите цялосната промяна по години за периода 2013/14 - 2023/24.

 
Брой учащи
 
 
 
 
0 - 200;
200- 1500;
1500 - 5300;
няма данни.
Страни, оцветени в синьо-зелената гама отговарят на по-малък брой учащи, а тези в червено-оранжевата - по-голям.
 година
Набор от данни: