Civic Hacking

Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

 

ec-esf

 

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

Civic Hacking

Порталът за данни на Центъра за имиграция и интеграция е създаден в рамките на проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)", който се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.