Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

icon

Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.