здравеопазване

Повече за данните от брифингите на Националния оперативен щаб за COVID-19

Националният оперативен щаб е създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България. Данните за неговата работа се обявяват в социален профил на ВМА и в повечето медии. От началото на юни 2020 г. данните се публикуват дневно в ИС coronavirus.bg.

Здравеопазване

В областта на здравната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

  • Детска смъртност
  • Продължителност на живота;
  • Политика за лекарствените продукти;
  • Лечебни заведения за болнична помощ.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни.