Представяне на резултатите от Портала за данни

webinar

На 24 ноември екипът ни представи резултатите от Портала за данни чрез онлайн събитие.

В проведената дискусия взеха участие представители на различни дирекции на МОН, Дружеството за ООН в България, Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (Cermes) и др.

Бяха повдигнати интересни въпроси като „как образователната среда влияе на резултатите на учениците“ и „в бъдеще ще има ли възможност за намиране на данни за други области“.