Конституционен модел на съдебната система

Доклад с разработени 3 базови варианта за развитие на модела на съдебната власт

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместна инициатива на Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ), насочена към активно включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на граж

Предложения за усъвършенстване на модела за развитие на съдебната

 

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референти модели за усъвършенстване на  съдебната власт.

Дискусия за развитието на съдебната система в България

 

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референтни модели за усъвършенстване оганизацията на съдебната власт. 

Публична дискусия на предложените конституционни модели

pic

На 30 юни 2022 г., четвъртък, в залата на Съюза на юристите партньорите по проекта ЦМП и ЦИИ проведоха публично обсъждане на проекто-модели на съдебната власт, резултат от дейностите на проекта "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи".

Публично обсъждане на референти модели на съдебната власт

pic

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, на 30 юни 2022 г. от 11 часа, ще се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната власт.

Он-лайн интерактивен архив на развитието на Конституцията на Република България

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е създаден он-лайн интерактивен архив на развитието на КРБ с улеснен достъп.

Доклад анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия.“