Граждански профили на ключови институции

Комуникация по проект “Граждански профили на ключови институции” - плакат

Плакат, представящ целите на проект “Граждански профили на ключови институции”. Проектът се изпълнява от Фондация ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

pic

​​

Проект "Граждански профили на ключови институции"

Фондация ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ) в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики (ЦМП) и Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) започва изпълнението на проект „Граждански профили на ключови институции“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.