Правосъдие

Какво не е наред със съдебната система в България?

Съдебната система в България е проблематична от десетилетия – причина за ожесточени политически спорове, за критика от страна на Европейската комисия и посолствата на различни държави. Прокуратурата и в по-малка степен съдът от своя страна докладват поредица от постигнати резултати. Защо тогава напрежението продължава?

Правосъдие

Тема правосъдие съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • конституционни модели на съдебната власт в държавите членки от ЕС;
  • индикатори за ефективност на съдебната система;
  • възприятие за корупция в съдебната система