„Младежите участват“

logo

Проектът „Младежите участват"се изпълнява в партньорство с организациите CivisPlus, Гърция и Младежка федерация, Турция цели да увеличи участието в младежки дейности на граждани на трети държави, живеещи в страната, в помощ на интеграцията им в обществото. По-конкретно проектът си поставя за цел да:

  • Открие и регистрира добри практики от цяла Европа за участие на граждани на трети държави в младежки дейности.
  • Развие способностите на хората, работещи с младежи, за организиране на съвместни дейности и управление на екипи, които се отличават с разнообразие.
  • Засили способностите на имигрантските общности да мотивират своите членове за повече участие и за организиране на съвместни дейности.
  • Укрепи сътрудничеството между младежки организации и имигрантски общности.

Проектът предвижда европейско проучване за идентифициране на добри практики за приобщаване на граждани на трети страни към младежки дейности и средства за управление на смесени екипи. Набор от инструменти, идеи и дейности ще бъдат създадени от самите участници в семинарите и груповите дискусии. Въз основа на тези дейности ще бъдат изработени две ръководства - едно за имигрантските общности и едно за работещите с младежи. Ще бъдат проведени поредица от срещи и събития, събиращи заедно младежки организации и имигрантски общности. 

Проектът ще достигне до пряко до над 220 представители на целевите групи в България, Гърция и Турция. 

Инициативи:

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Център Имиграция и Интеграция има удоволствието да ви покани на форума „Youth Included: Приемаме предизвикателствата като възможности", който ще се състои на 28 януари 2016 г. от 9.00 ч. в залата на училище „Халил Джубран", Форумът ще представи ръководствата „"Младежки дейности за всички! Ръководство за младежки работници" и „Инструмент за имигрантски общности/организации" - достижение на проекта. Молим да потвърдите присъствието си, когато нашият координатор Деница Каменова се свърже с вас през следващите дни.

Очакваме ви!

Екипът на ЦИИ

  • На 25 август 2015 г. от 18.00 ч. ще се проведе първата групова дискусия „Съвместна работа за генериране на нови идеи" по проект "Youth Included" в пространство „+ това", ул. „Марин Дринов" 30. За повече информация моля да се свържете с нашия организатор на denitza_kamenova@yahoo.co.uk
  • На 11 септември 2015 г. от 17.00 ч. ще се проведе втората групова дискусия „Организиране на групови дискусии" по проект "Youth Included" в клуб за естетическо възпитание К.Е.В.А, ул. „Г.С. Раковски" 114. За повече информация моля да се свържете с нашия организатор на denitza_kamenova@yahoo.co.uk
  • На 8 октомври 2015 г. от 17.30 ч. ще се проведе първия уъркшоп „Съвместна работа за генериране на нови идеи" по проект "Youth Included" в литературен клуб „Перото", НДК. За повече информация моля да се свържете с нашия организатор на denitza_kamenova@yahoo.co.uk.
  • На 16 октомври 2015 г. 0т 18.00 ч. ще се проведе втория уъркшоп „Творческа работа" по проект "Youth Included" в арт пространство „Сохо" на ул. „Искър" 4. За повече информация моля да се свържете с нашия организатор на denitza_kamenova@yahoo.co.uk

inedivlogo