Плакат

плакат

Плакат, представящ целите и очакваните резултати от проекта “Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи” се изпълнява от Фондация “Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация “Център за имиграция и интеграция” с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП Добро управление.

Създадена е база данни с документи и архиви в „Гражданската платформа за проследяване и оценка на Съдебната система“ на www.betterjustice.bg

Обща стойност на проекта 88 804.80 лв., от които 75 7448.08 лв. са от Европейския социален фонд, а 13 320.02 лв. са национално финансиране.
 

плакат