Публичност

Представяне на Портала за данни

data

На 29 септември бе представен Порталът за данни чрез онлайн събитие, на което присъстваха представители от секторите здравеопазване, образование и социална политика.