Социална политика

Тема социална политика съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • делегирани държавни социални дейности;
  • безработица;
  • влияние на коронавируса върху пазара на труда.