Експериментална видео инструкция за заявяване на електронна услуга

Това е експериментална видео инструкция за електронна услуга "Издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж  – образец УП-13". Инструкцията показва последователно всички стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да получите удостоверение по електронен път. Този формат не е инициатива на НОИ и не ангажира институцията по никакъв начин.

Моля, изразете своето мнение във формата под видеото.