Европейски институции

Тема Европейски институции съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • нагласи на гражданите на ЕС към европейските институции и тяхната работа
  • ценности и приоритети на европейските граждани
  • важните теми днес