Ценности, които трябва да бъдат защитавани приоритетно от Европейския парламент - по държави

 
 
Държава Демокрация Защита на човешките права в ЕС и в световен мащаб Свобода на придвижване Равенство между жените и мъжете Свобода на словото и мисълта Зачитането на националните идентичности култури и традиции в държавите членки на ЕС
SE 0.52          
DE 0.51          
FI 0.49          
DK 0.42          
EL 0.41          
AT 0.40          
CZ 0.40          
ES 0.39          
LU 0.39          
HU 0.39          
NL 0.39 0.39        
EU27 0.37          
PT 0.35          
IT 0.34          
PL 0.29          
CY   0.43        
LV   0.38        
LT   0.38        
SL   0.36        
MT   0.34        
IE   0.30     0.30  
HR   0.28        
RO   0.27 0.27      
BG     0.37      
SK     0.32   0.32  
FR       0.36    
BE       0.34    
EE           0.36