Ценности, които трябва да бъдат защитавани приоритетно от Европейския парламент

 
 
Ценност октомври / ноември 2022 март 23
Демокрацията 0.37 0.36
Защита на човешките права в ЕС и в световен мащаб 0.28 0.29
Свобода на словото и мисълта 0.27 0.28
Върховенството на закона 0.24 0.24
Равенство между жените и мъжете 0.21 0.21
Солидарност между държавите-членки на ЕС и между неговите региони 0.21 0.23
Човешко достойнство включително забрана на смъртното наказание изтезанията или робството 0.19 0.17
Зачитането на националните идентичности култури и традиции в държавите-членки на ЕС 0.17 0.17
Толерантност и уважение към многообразието в обществото 0.16 0.17
Свобода на придвижване 0.15 0.15
Борбата срещу дискриминацията и за защита на малцинствата 0.14 0.14
Солидарност между ЕС и бедните държави в света 0.14 0.13
Свобода на религията и вярата 0.08 0.08
Правото да се търси убежище от преследване 0.07 0.05
Не зная 0.01 0.01